home

Osiągnięcia naukowo-badawcze i edukacyjne

Szeroka informacja dotycząca Polskiego Sztucznego Serca pracownia sztucznego serca i Robota Kardiochirurgicznego pracownia biocybernetyki.
Pozostałe rezultaty prac badawczych

 • opracowanie robota Robin Heart Vision
 • opracowanie technologii Robin Heart Uni System
 • opracowanie innowacyjnych metod wspomagania chirurgii
 • opracowanie nowych metod i urządzeń badawczych robotów
 • wykonanie prac projektowych Wirtualnej Sali Operacyjnej 3D
 • modernizacja prototypu testera kwalifikacyjnego zastawek
 • wprowadzenie kierunku badań - system AORobAS – stosowanie robotów do implantacji i serwisowania sztucznych narządów
 • opracowanie protezy zastawki mitralnej serca
 • opracowanie metody acelluryzacji tkanek biologicznych
 • opracowanie łaty biologicznej w rekonstrukcji lewej komory serca
 • badania nad materiałami biodegradowalnymi jako nośnikami leków
 • badania w zakresie terapii komórkowych z wykorzystaniem komórek macierzystych
 • opracowanie modelu bioreaktora wykorzystywanego do wykonywania testów zastawkowych

 

 

 


© 2012 Siła Serca S.A., ul. Agrestowa 19, 53-006 Wrocław,
tel./fax +48 71 342 29 42, +48 609 280 380
email:
biuro@silaserca.pl