home

nauka-art-przyciski-pracownie.png  nauka-art-przyciski-pracownia-sztucznego-serca.png    nauka-art-przyciski-pracownia-biocybernetyki.png  nauka-art-przyciski-pracownia-bioinzynierii.png     nauka-art-przyciski-programy.png  nauka-art-przyciski-program-robinheart.png  nauka-art-przyciski-program-sztuczne-serce.png  nauka-art-przyciski-program-zastawka.png

Pracownie i programy naukowo badawcze

Działalności Fundacji jest objęta Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w zakresie pozyskiwania środków finansowych, prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz działalności szkoleniowej.

Kadra naukowa Fundacji liczy 44 pracowników i współpracowników (inżynieryjno-technicznych), w tym 5 doktorów i 1 doktor habilitowany.

Decyzją Komitetu Badań Naukowych (uchwała nr 47/2004 z dnia 16 września 2004 r.) Fundacja uzyskała status koordynatora Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”.

W 2006 roku Fundacja uzyskała, na podstawie dokonanej oceny parametrycznej, II kategorię w wykazie kategorii dla grupy jednostek jednorodnych N10 - „Ochrona Zdrowia”, ustaloną przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki.

Fundacja została wyłoniona na koordynatora Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą: „Polskie Sztuczne Serce”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 oraz została głównym wykonawcą prac konstrukcyjnych w strategicznym projekcie badawczym tego Programu.

 


Fundacja FRK posiada własny ośrodek naukowo-badawczy. W instytucie funkcjonują 4 pracownie naukowe.
Tu także realizowane są trzy wiodące programy badawcze:

 

Wspomaganie serca dla dzieci
Priorytetowym, autorskim projektem Fundacji jest rozpoczęta w 2008 r. budowa pozaustrojowego systemu
wspomagania serca dla dzieci.

Sztuczne Serce
Opracowanie i wdrożenie rodziny mechanicznych protez serca, realizowane jest w ramach wieloletniego programu
rządowego Polskie Sztuczne Serce, którego Fundacja jest koordynatorem i współwykonawcą.

Roboty i narzędzia chirurgiczne
Od 2000 r. w Pracowni Biocybernetyki realizowany jest unikatowy w Europie projekt zmierzający do skonstruowania
i wdrożenia klinicznego prototypowej rodziny robota Robin Heart.

Bioinżynieria tkankowa i protezy zastawek serca
Zastawka jest tematem zainteresowania Pracowni Bioinżynierii, z którą w projekcie tym współpracuje Pracownia
Biologicznej Zastawki Serca.

 

 

 


© 2012 Siła Serca S.A., ul. Agrestowa 19, 53-006 Wrocław,
tel./fax +48 71 342 29 42, +48 609 280 380
email:
biuro@silaserca.pl