home

Misją Fundacji jest

Wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca.
Promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania i uprawiania sportów jako najlepszej profilaktyki chorób serca.
W obszarze badawczym, wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca.


Główne kierunki działania:

 • badania nad protezami serca,
 • badania nad protezami zastawek serca,
 • badania z dziedziny biocybernetyki,
 • badania z dziedziny nowoczesnej biotechnologii.

Badania realizowane są w wyodrębnionym w Fundacji Instytucie Protez Serca.
 

W obszarze szkoleniowo-dydaktycznym:

 • promowanie i wspieranie transferu wiedzy z zakresu nowoczesnej kardiochirurgii na obszarze Polski i krajów rozwijających się.


Główne kierunki działania

 • szkolenia i program stypendialny z dziedziny kardiochirurgii dla kadr medycznych z Polski,
 • szkolenia i program stypendialny z dziedziny kardiochirurgii dla kadr medycznych z zagranicy,
 • współfinansowanie publikacji naukowych i dydaktycznych z dziedziny kardiochirurgii,
 • promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania i uprawiania sportów jako najlepszej profilaktyki chorób serca.

 

Struktura

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu została ustanowiona w 1991 roku w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce oraz wspierania kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz wspierania działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 

Cele te realizowane są m.in. poprzez:

 • prowadzenie i finansowanie badań naukowych i prac innowacyjno-wdrożeniowych związanych z leczeniem chorób serca, a zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, chemicznych i technicznych;
 • doskonalenie kadr lekarskich i pielęgniarskich;
 • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii;
 • prowadzenie banków danych związanych z leczeniem chorób serca;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-edukacyjnej i wydawniczej;
 • prowadzenie działalności w zakresie transferu technologii.

strona fundacji: www.frk.pl

 

 

 

 


© 2012 Siła Serca S.A., ul. Agrestowa 19, 53-006 Wrocław,
tel./fax +48 71 342 29 42, +48 609 280 380
email:
biuro@silaserca.pl