INSTYTUT PROTEZ SERCA
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

Pracownie instytutu protez serca

Programy naukowo badawcze


© 2012 Siła Serca S.A., ul. Agrestowa 19, 53-006 Wrocław,
tel./fax +48 71 342 29 42, +48 609 280 380
email:
biuro@silaserca.pl